Deini

Albumgor Nangha: Deini

Pittirigo lathigo - Kumudini & Leena
O Sibeigo - Kumudini
Gidei Harpani - Leena
Dukkhinir Din - Sumesh
Sudeshna Bandana - Robi
Ningolpir lupajala - Kumudini
Bideshigo - Kumudini
Deinir Kolongko - Sumesh